Начало


Приближава времето на кръщението

 

Ако ти си решил да се кръстиш – част 6

И ето приближава времето на кръщението. В Древната Църква преди това Тайнство оглашеният постел четиридесет дни. Днес това не е задължително, но е добре да се пости поне три дни преди самото Кръщение. Защото постът помага да се победи дявола, усилва молитвата и дава възможност да се контролират движенията на сърцето.

По време на поста трябва въздържание от месна и млечна храна (по време на строгите пости се забранява и рибата), а също и от преяждане и пиянство (които, между другото, са недопустими по всяко време). По взаимно съгласие в този период се прекратява и съпружеското общение.

По време на поста трябва въздържание и от празни развлечения, трябва пребиваване в молитва, четене на Библията и повече да се раздава милостиня. Разбира се, постите не са задължителни за болните, бременните, кърмещите, служещите в армията, намиращите се в затвора и тези, които пътуват. Те постят според възможностите си.

продължава>

 

Всеправославният конгрес от 1923 година

 

Всеправославното съвещание («Всеправославният конгрес») (Πανορθóδοξον Συνέδριον), с първоначално название «Комисия на православните църкви», е свикано от Мелетий Метаксакис на 10 май — 8 юни 1923 г. в Константинопол. Това е първият етап на радикални реформи в Православието, първата организирана стъпка към подготовката на Осмия Вселенски събор.

На 3 февруари 1923 г. Мелетий Метаксакис се обръща с послание към Предстоятелите на Православните Църкви на Александрия, Антиохия, Иерусалим, Сърбия, Кипър, Гърция и Румъния, в което им предлага да се съберат в Константинопол, „за да проучат календарния въпрос и други актуални всеправославни проблеми и да намерят начин за тяхното канонично решение”. Представителите на Александрийския, Антиохийския и Иерусалимския патриарси отказват да участват в съвещанието.

продължава>

 

За противозачатъчните

 

Въпрос: Много хора считат, че абортът е убийство, недопустимо за християни, но употребата на противозачатъчни средства, въпреки че също не се вписва в християнското понятие за брака, може би е все пак по-приемлива алтернатива, предвид съвременните условия на живот. Всяка аптека разполага с широк асортимент от тези средства, като особено популярна е т.нар. «спирала». Казват, че в краен случай при употребата на противозачатъчни средства няма убийство на плода, което според християнското учение е равнозначно на убийство на жив човек. Вярно ли е това?

продължава>

 

За отношението на невярващия ум към чудесата и знаменията

 

Господ простил греховете на разслабления (Мат. 9:1-8). Това би следвало да предизвика радост, но лукавият ум на учените книжници говорел: „Този си позволява да хули”. И дори когато последвало изцелението на разслабления в потвърждение на утешителната за нас истина, че „Син човечески има власт на земята да прощава грехове”, и тогава народът прославил Бога, а за книжниците нищо такова не е казано, навярно защото те и в този случай се опитвали да сплетат словесна примка във вид на лукави въпроси.

Умът без вяра е жив интригант. Постоянно сглобява лукави подозрения и плете хули из цялата област на вярата. Ту не вярва в чудесата, ту изисква осезателно чудо. Но когато то стане и приканва към покорност на вярата, той най-безсрамно се отмята, отвръща се или криво тълкува чудните Божии действия.

продължава>

 

Но когато дойде Господ, ще намери ли вяра на земята

 

Старец Даниил Катунакски: „Планираният Вселенски събор предлага преразглеждане на целокупното църковно законодателство. Но каквито и решения да вземе той, те ще станат задължителни и ще се потвърдят само когато са в съгласие с православните догмати и Светото Предание. Предлаганата ревизия обаче не отговаря на Светия Дух на Църквата и на светите канони и учението й.”

Когато хората мислят във възбудено страстно състояние на ума, мислите са нагли, разпалени и бързопреходни. Тогава тщеславието става по лакейски угодливо към тях и лукаво им дава своите лекомислени криле, които никога не могат да възнесат към Истината. А Истината живее над времето. Как биха могли да я разглеждат червеите от мрачната утроба на суетата? Как човек може да узнае от себе си пътя към Нея?

Разстоянието между тях е неизмеримо, пък и тя обитава и над пространството; тук нямат никакво значение пространствените измерения; как може да се измери свръхпространството? До тази тайнствена Истина не се стига чрез рационалния ум, а чрез ум молитвен, не чрез нормалното сърце, а чрез сърце молитвено, не с обикновената воля, а с воля молитвена. Молитвата е тази сила, която преодолява разстоянията и възнася човека над пространството към дивния лик на Истината.

Чрез подвига на вярата човекът преодолява времето, а чрез подвига на молитвата преодолява дори пространството. Когато подвижникът на вярата мисли, той ражда мисъл чрез молитвата, а това означава, че той преодолява разстоянието и времето. Като превъзмогва в себе си усещането за време, той непрестанно вижда вечното (вж. 2 Кор. 4:18), вижда невидимото, чува нечутото.

Опасно е да се мисли без мисълта да се защити с молитва; опасно е без молитва да се мисли за човека, а още по-опасно е без молитва да се мисли за Бога.

продължава>

 

Отговор на Пловдивския митрополит Николай по повод Декларация на членовете на катедра “Теология” на ФИФ-ПУ“Паисий Хилендарски"

 

С искрено недоумение и огорчение се запознах с Декларацията на преподавателите от катедра „Теология“ на ФИФ при ПУ „Паисий Хилендарски“. Университет, който уважавам и чието ръководство всякога съм доказвал, че ценя.

Не подобава на което и да е държавно висше учебно заведение да атакува което и да е вероизповедание, а в случая Българската Православна Църква и нейните поделения, Пловдивската света митрополия и Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий”. И то не за нещо друго, а затова, че Българската Православна Църква е разкрила Духовна академия „Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Пловдив, в която да се надграждат знанията на учениците, обучавани в едноименната духовна семинария. Тоест, учени възроптават срещу правото на Църквата да учи! И то не какви да е учени, а именно теолози, които би следвало да знаят, че една от функциите на Църквата е да преподава вярата и да учи! Дори само това обстоятелство показва, че Църквата действително е занемарила образователната си мисия и следва бързо да положи усилия за запълване на дефицитите на богословско образование. Богословско, което трябва да е такова по същността си, а не по формата. Богословско като дух, а не като диплома.

продължава>

 

Рилски подвижници – част 4

 

Монах Сергий „Отшелник”

В света Стоян Русев Стоянов. Родил се на 22 октомври, 1893 година в гр. Айтос, където получил основно образование. След смъртта на майка си през 1919 година постъпил като послушник в Преображенския манастир близо до гр. Велико Търново. През 1922 година игуменът архимандрит Кирил го постригал в иночески чин с името Сергий, а духовен отец му станал иеромонах Максим.

продължава>

 

Слово за бъдещия съд – част 2

 

И тъй, когато видиш, че някой неправилно се обогатява и благоденства, не считай такъв за блажен, а го оплаквай, защото това богатство служи в неговия случай за умножаване на наказанието.

Едни хора само тук биват наказвани, други тук нищо такова не претърпяват и цялото наказание получават там, а трети се наказват и тук и там: кой род от тези трите ще наречете блажен?

Зная, че на вас тази беседа за геената ви се струва тежка и произвежда голяма печал, но колкото гризе съвестта, толкова полза получава душата на изпитващия угризения. Ако на нас ни бе говорено там, както на богаташа в разказа за Лазар, то наистина би следвало да плачем, да ридаем и да стенем, защото вече не ни е останало време за покаяние, но тъй като ние слушаме това тук, където и да отрезвеем е възможно, и да се очистим от греховете, и да придобием велико дръзновение, и да се променим, бидейки стреснати от злото, станало с други, то да благодарим на човеколюбивия Бог, Който чрез наказанието на други ни събужда от леността и въздига нас спящите. А защо едни биват наказвани тук, други - там, а не всички тук?

продължава>

 

Отстъплението и природните бедствия – част 2

 


Худ.: И. К. Айвазовский

Пътуването до Флоренция било мъчително, защото вече дошла зимата на 1439 година, а пътят се виел през планината, освен това постоянно срещали затруднения с осигуряването на коне.

На 15 февруари Византийският император тържествено влязъл във Флоренция в разгара на карнавалния период. Той бил облечен в бяла роба с червено наметало, а на главата си носел голяма шапка, украсена с едър рубин и други скъпоценни камъни. Жените във Флоренция били облечени в най-хубавите си дрехи, терасите и централната улица били украсени и изпълнени с множество народ, мнозина се качвали на покривите, за да могат да наблюдават празничната процесия, а пет кардинала тържествено ескортирали императора. През целия път биели камбани и свирели фанфари.

Целият ден бил слънчев, но изведнъж отнякъде се насъбрали облаци и когато императорът наближил Флоренция, започнало да ръми. Когато той влязъл в града през портата Сан Гало се разнесъл страшен гръм и внезапно рукнал дъжд като из ведро. Зрителите мигом се разбягали, латиняните от процесията също се разпръснали в търсене на убежище, а носачите на императорската носилка я оставили на земята. Пороят напълнил носилката с вода и императорът подгизнал до мозъка на костите си. Той продължил на кон до къщата, където трябвало да отседне. Ескортиращите го кардинали и гърците от антуража му станали вир-вода, а сам той придобил крайно жалък вид в студените си подгизнали дрехи и съсипана шапка. В мига, в който влязъл в къщата и се скрил от поглед, дъждът внезапно спрял, точно както и започнал.

продължава>

 

Отстъплението и природните бедствия - част 1

 

Посвещава се на 570-годишнината от успението на св. Марк Ефески

Навръх 24 май - празника на светите братя Кирил и Методий и в навечерието на Неделя на Слепия - земетресение от 6.8 по Рихтер разлюля Балканите. То беше усетено най-силно в Гърция, Сърбия, Македония, Турция и България. От месеци пък сме свидетели на незапомнени наводнения в Сърбия, на тежки наводнения, порои и градушки в България, Румъния, Турция. Европа също не беше пощадена от проливни дъждове и бури.

Дори атеистите започнаха да си задават въпроса защо се случва това и къде се крие причината за тези катаклизми. Сръбският патриарх Ириней например стигна до следното прозрение: „Наводненията в Средна Европа са наказание заради избирането на австрийския травестит Кончита Вурст за победител в Евровизия.”

При цялото ни уважение към пророческите дарби на сръбския патриарх изниква въпросът защо, след като намери обяснение за катаклизмите в Европа, той мълчи за ставащото в собствената му страна и на Балканите. Почти всички балкански страни, както и някои европейски, тази година не взеха участие в Евровизия, но това не ги спаси от редица природни бедствия.

продължава>

 

Пчели

 

Плодови дървета в нашия край не растат. Триста километра по на юг – моля, заповядайте, има и вишни, и ябълки. У нас обаче — не. Измръзват. Затова пък добре вирее френско и цариградско грозде, както и фураж за добитъка. А това значи, че тукашната земя се облича в цвят още през първите топли дни, та чак до есента. Така че има винаги предостатъчно цвят за пчелите.

продължава>

 

За войната

 

Писмо до един Загребски писател

Вие ми се сърдите, задето в книгата “Войната в светлината на Библията” пиша, че Бог допуска войната, както допуска и мора и глада - заради човешките грехове. Всичко, което съм писал, писал съм не от себе си, а от Свещеното Писание Божие. Нито един човешки разум не е в състояние да обясни тайната на тази съвкупност от злина и скръб, наречена с една дума – война. Не може да го обясни и моят разум.

продължава>

 

Бил Гейтс и вярата на Луцифер

 

Интервю на Мария Мономенова с Олга Четверикова

Любителите на различни видове „свободи“ приветстват разрушаването на многовековната система от традиционни ценности. Но много от тях останаха неприятно изненадани, разбирайки, че зад този процес стоят съвсем определени сили, които налагат на човека нова религия и които са в състояние в най-близко бъдеще да унищожат всички свои противници. За тази глобална опасност ни разказва кандидатът на историческите науки, доцент към катедрата по история и политика на страните от Европа и Америка в МГИМО* – Олга Николаевна Четверикова.

- Олга Николаевна, неотдавна ми се случи да отида в Московския дом на книгата. „Репертоарът“ на съвременните книжарници е особен показател за живота на обществото. Знаете ли кое ме порази най-много? Количеството езотерична и окултна литература. Това не са един-два рафта, на този неприкрит сатанизъм е отделена цяла зала! Не е ли време да бием тревога?

- Увлечението по езотеричните учения не е ново явление в съвременна Русия. Отделен въпрос е степента на популярност и активността, с която се налага това беззаконие.

продължава>

 

Римският папа: «във всеки християнин има по един евреин»

 

Римският папа Франциск I счупи всички рекорди по «юдофилия», проявявана от предшествениците му. Той обяви, че «във всеки християнин има по един евреин». «Не можеш да бъдеш истински християнин, ако не признаваш своите еврейски коренине в етнически, а в религиозен смисъл», поясни главата на латиняните.

продължава>

 

По повод статията на митр. Антоний Храповицки „Догматът за Изкуплението”: Част Първа. Глава Пета.

 

 

Други несъобразности, произтичащи от неправилното учение на митр. Антоний за първородния грях

Това, че митр. Антоний отрича всякаква сила на първородния грях по отношение на нас го довежда и до други не по-малки несъобразности. Ние вече приведохме неговите думи: „трябва да смятаме, че ние се явяваме грешници дори при добро направление на нашата воля, не защото сме потомци на Адам, а защото Всезнаещият ни дава живот в качество на хора, (а не на ангели, напр.), защото Той е предузнал волята на всеки един от нас, като подобна на волята на Адам и Ева, тоест, по същество не зла, но непослушна и горделива…”[1]

Трябва да отбележим, че при изясняването на въпроса: защо ние се явяваме грешници, при митр. Антоний е налице логическа неясност. На този въпрос той отговаря с думи, в които се съдържат две мисли. Първата говори за това, че Господ ни дава живот в качеството ни на хора; а втората посочва, че Господ е прозрял волята на всеки един от нас, като подобна на Адам и Ева, непослушна и горделива. Първата мисъл няма нищо общо с поставения въпрос. Ясно е, следователно, че тя не може да бъде негов отговор. Предвид това, като отговор би трябвало да се считат думите, изразяващи втората мисъл; още повече, че в края на своята статия „Догматът за Изкуплението”, а именно в допълнителна бележка, касаеща някои въпроси и отговори в неговия катехизис митр. Антоний пише: „Знаейки от по-рано, че всеки от нас ще прояви Адамовото своеволие, Той (Господ) при нашето раждане ни облича в болна, смъртна и паднала природа, тоест природа снабдена с греховни склонности, от които ние познаваме своето нищожество и се смиряваме.”[2]

Така според учението на митр. Антоний се получава, че причина за нашата греховност се явява Сам Бог, Който ни снабдява с природа, у която са налице греховни склонности.

продължава>

 
Още статии...

© 2010 Бъди верен     

При препечатване на материали позоваването на "Бъди верен" е задължително!

module-template17.jpg
Търсене
Видеоколекция

Бедствията се случват,
за да се вразумим.

Модернисти