Вход

Православен календар

Поучение в деня Петдесетница

 

 0406232013

Днешният празник е също тъй велик, както празниците Рождество Христово и Пасха. Защото в деня Рождество Христово се родил Христос Господ, на Пасха възкръснал, а в деня Петдесетница Бог Отец дал на Моисей скрижалите на заповедите за всички народи и с гръмовен глас говорил тъй, че го чули огромното множество иудеи. Тези заповеди са дадени и нам за изпълнение.

В този ден Дух Светий слязъл върху апостолите във вид на огнени езици, тъй като Господ обещал да Го прати на апостолите, за да им помага при разпространението на вярата по цялата вселена. И вероятно ако не беше Той, Светият Дух и Неговата всесилна помощ, то и нашите праотци, и ние, досега бихме си останали идолопоклонници. Пък и сега кой от нас би могъл да съществува без помощта на Светия Дух? Нима не Той ни дава новия живот при кръщението заедно с Бог Отец и Бог Син? Нима не Той изцелява нашите болести и очиства нашите грехове? Нима не Той винаги е наш помощник в скърби, в радости, в щастие и нещастие, на цар и на обикновен човек, на господар и затворник, на мъже и жени, и на земеделец, и на занаятчия, и на търговец, и на войник, и в живота и в смъртта?!

А между другото в навечерието на Петдесетница нямаше никой в църквата. Нима не същото се случи някога и с евреите. В този ден Бог на планината Синай давал и изричал заповедите, а евреите в подножието на планината се веселили около златния телец. Но няма защо да се чудим на евреите. Египет ги бил научил на идолопоклонство.


Аз обаче се чудя на православните християни. Тях кой ги научи на идолопоклонство? Кой ги научи да се покланят на женската красота, на идола мамона, на бога на стомаха и на много други богове? Всеки християнин си има свой любим идол – театри, клубове, увеселителни заведения; всички домове и всички улици са изпълнени с идоли. Има такива, които заради конете си по няколко пъти на ден влизат в конюшнята, любуват се на тези животни, а в църква едва ли и веднъж в годината ще влязат.

Да, на парите, на красотата, на виното се отдава по-голяма почит, отколкото на Тебе, Боже! Заради идолопоклонството Господ не въвел евреите в земята изобилстваща от мед и мляко, както бил обещал, а всички ги погубил в пустинята. Дали няма да погуби Господ и нас за нашето идолопоклонство в пустинята на тоя свят и дали няма да ни лиши от рая и от благата, които обещал да даде на всички, които Го обичат?! Амин.

Простые и краткие поучения. Том 9.

Превод: прот. Божидар Главев

Други статии от същия автор:

module-template19.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти