Вход

Православен календар

Слово за Възнесение Господне

 

„Търсете това, що е горе” (Кол. 3:1).

Отмина денят, когато ние празнувахме слизането на Сина Божий на земята. Настана денят, когато тържествено честваме Неговото Възнесение на небето. И тогава Църквата зовеше към нас: „Христос е на земята - възнесете се”. Не подобава ли днес тя да въззове към нас: „Христос е на небесата – възнесете се”. Търсете това, що е горе.

Защо Синът Божий дойде на земята? За да възведе нас на небето. Той дойде, за да ни припомни за нашия небесен Отец, Когото ние заради падението си малко по малко почти всички бяхме забравили. Да ни припомни за нашето горно отечество, за което ние сме създадени, да ни покаже пътя към него и да ни възвести всичко, което е необходимо за достигането на небесното царство. Той дойде, за да може чрез кръстната си смърт да ни примири с Бога, Когото ние безкрайно бяхме оскърбили с нашите грехове и отново да ни направи Негови синове, братя на ангелите и достойни граждани на небето. Той дойде, за да разруши на земята царството на дявола, заключило в себе си всички, които не познават истинския Бог, както и всички грешници; и на мястото на това тъмно царство да създаде свое благодатно царство – Църквата, като несъмнена ръководителка на хората към вечния живот.

Защо Божият Син сега се възнася на небесата? По същата причина, поради която и слезе на земята, тоест за да ни възведе на небето, за да продължи и да завърши започнатото от Него на земята. На земята Той извърши за нас и вместо нас великото дело на нашето изкупление, което никой друг не можеше да извърши. Оставаше само ние да усвоим заслугите на нашия Изкупител и да се облечем в Него, за да се оправдаем действително пред Бога, да се възродим, да се очистим от греховете и да станем свети. А всичко това за нас е възможно само при съдействието на Светия Дух.

И ето, нашият Господ се възнесе на небесата с цел да ни изпрати Светия Дух с всички Негови благодатни дарове. „За вас е по-добре, казал Господ на учениците, Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя” (Иоан 16:7). Но ние немощните дори и след възраждането от Духа, и ползвайки се от Неговите благодатни дарове, можем да падаме и отново да оскърбяваме Бога с нашите грехове. И нашият Изкупител влезе не в ръкотворно светилище, а в самото небе, „за да се яви сега пред Божието лице за нас” (Евр. 9:24). Той сега седи отдясно на Бога Отца, за да ходатайства за нас (Рим. 8:34). Затова Той може и винаги да спасява ония, които дохождат чрез Него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайства за тях (Евр. 7:25).

На земята Синът Божий ни посочи правия път към небето и ни дарува всички средства, за да вървим по този път. Но самото небе оставаше все още заключено за всички люде от времето на тяхното грехопадение. И Спасителят се възнесе на небесата със Своето човешко естество, за да може по този начин да отвори там входа за всички Свои последователи и да се яви предтеча за нас (Евр. 6:20): „Отивам да ви приготвя място. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз” (Иоан. 14:2-3). Чрез възнесението на Господа всички обители на небесния Отец стават достъпни и открити за нас.

Да повторим, че Синът Божий, Който се възнася сега на небето, за това и слезе на земята, за това и се възнесе на небето, за да възведе и нас там. И тъй, търсете това, що е горе, братя мои, вие, които имате щастието да се наричате християни. Старайте се да се ползвате от всички средства, които Той ни е дарувал или ни е посочил за да достигнем до горното ни отечество: вярвайте в Неговото Евангелие, надявайте се на Неговите обещания, изпълнявайте Неговите заповеди, прибягвайте към Неговото ходатайство, покорявайте се на Неговата света Църква, бъдете водени от Светия Дух, живейте както подобава на деца на небесния Отец, – накратко, бъдете истински християни. Християнството е правият път към небето.

Търсете това, що е горе, особено вие, благочестиви сестри и братя в Господа, вие, които сте давали монашески обет. Има различни степени на християнско съвършенство: вие сте възжелали по-висшите. Не забравяйте, че ваш дълг е да изпълнявате не само всички длъжности на християнина, но и онези високи обети, които сте изрекли пред Бога. Има и различни степени на небесни награди: и вас ви очакват високи награди, стига вие с Божията помощ свято да извървите пътя, по който сте тръгнали. Амин.

Митрополит Макарий (Булгаков), Слова и речи.

Превод: прот. Божидар Главев

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template12.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти