Вход

Православен календар

Неделя Трета след Пасха, на Мироносиците

 

Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал(Марк 16:7).

Петър се отрече от Христа, но и той не е забравен. Той е отделен от учениците и е поставен като че извън апостолския лик: „Идете, обадете на учениците Му и на Петра”. Велико снизхождение! Безпределна любов! Нека дори отреклият се, но пролял сълзи на себеосъждане, да се приобщи към първата радост от Възкресението.

Чрез Възкресението всички са призовани – души чисти и паднали, здрави и болни, потрудили се и лениви. Цялата нечистота на тлението ще бъде изпепелена от Светлината на Възкресението и вечността. Излез от пещерата на смъртта, бъди осветен от Божествената Светлина и ще вкусиш блаженото безсмъртие! И към теб е обърнат евангелският призив: „Душо, Христос те преваря в Галилея”. Христос те очаква. Той те очаква и непременно ще те посрещне. Не се бави! Ти си била заедно с Петър, но Той и теб ще „превари”. Господ ще те очаква не в Иудея, която е под закона на робството, не като наемник, намиращ се под неволно иго, а ще те посрещне в Галилея „на планината” (Мат. 28:16), където ще се съберат всички свободно „тичащи” (срв. Иоан 20:4) деца на Царството Божие, свободните синове на благодатта.

„Днес всяка твар се весели и се радва, защото Христос воскресе и адът бе пленен” (припев от девета песен на Пасхалния канон).

Благовестие Святого Евангелиста Марка. Духовные размышления.

Превод: прот. Божидар Главев

Други статии от същия раздел:

module-template19.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти