Вход

Православен календар

Велики Петък

 

image001Petac

Извършеното над Него бе крайна степен на поругание. Не част от тялото, цялото тяло понасяше страдания: главата – от венеца, тоягата и ударите, лицето – от заплюването, бузите – от плесниците, цялото тяло – от бичуването, обличането в багреница и притворното покланяне, ръката – от тоягата, която Му дадоха да държи вместо скиптър, устата – от поднесения оцет.

Има ли нещо по-тежко? Нещо по-обидно? Наистина, станалото надхвърляше всичко описано. Сякаш от страх да не пропуснат някоя наглост, те, които убиваха пророците със собствените си ръце, умъртвиха Христа със съдийско решение.

Светител Йоан Златоуст, „Христос, Който ни спасява”, "Православна класика", 2020

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template10.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти