Вход

Православен календар

Протоиерей Сергий Хакел

 

0110172108

Протоиерей Сергий Алексеевич Хакел (1931-2005) – популяризатор на идеите на богословския модернизъм. Икуменист, участник в “православно”-иудейския диалог.

През 1952 г. завършил Оксфордския университет. Десет години преподавал в средното училище, а след това руска литература в катедрата по общоевропейски науки на Съсекския университет (1964-89).

През 1958 г. е ръкоположен за дякон. През 1965 г. е ръкоположен за свещеник от митр. Антоний Сурожки. Настоятел на храма „Рождество Христово” в град Луис. Бил член на епархийския съвет на Сурожската епархия. Участвал в Събора на Руската Православна Църква през 1971 г.

Той е един от активните дейци на православно-англиканското сдружение „Св. Албан и св. Сергий”. Участвал в дейността на Световния Съвет на църквите. Член на изпълкома на съвета на британските и ирландските църкви и на изпълкома на Британския съвет на християните и иудеите. Участник във ІІ международна конференция „Богословието след Освиенцим и Гулаг” (Санкт-Петербург, 1998).

Според митр. Иларион (Алфеев) Протоиерей Сергий Хакел е многогодишен борец против свещеноначалието на Московската патриаршия и активен участник в християнско-иудейския диалог. Той предлага от богослужението на Страстната седмица да бъдат отстранени всички текстове, в които се говори за вината на евреите за предателството и смъртта на Спасителя.

Особено голямо възмущение у прот. С. Хакел предизвиква 12-ия антифон от утренята на Велики Петък: „Това казва Господ на иудеите:
"Люде Мои, какво ви сторих? Или с какво ви досадих? Слепците ви направих да прогледнат; прокажените очистих; мъж, който лежеше на одър, дигнах. Люде Мои, какво ви направих и какво Ми въздавате? За маната - жлъчка; за водата – оцет; вместо да Ме обичате – на кръст Ме приковахте. Няма повече да търпя; ще повикам Моите народи; те ще Ме прославят с Отца и Духа и Аз ще им дарувам живот вечен”.

Този текст прот. С. Хакел нарича «безсрамна измислица», която трябва да бъде отстранена от богослужението. … В своята енория на юг от Лондон прот. С. Хакел вече привел в действие тази «хирургическа намеса» и «отстранил антииудаизма от амвона».

Като не се ограничава само с призивите за ревизия на литургичното предание, прот. С. Хакел поставя под въпрос всички раннохристиянски текстове, в които се говори за вината на иудеите за предателството на Христа, в това число и тези, които се съдържат в Евангелието, книга Деяния Апостолски и творенията на светите отци на Църквата.”

0110172109
От 1978 г. прот. С. Хакел е редактор на икуменическото списание „Съборност”. От 1984 г. е редактор на религиозното предаване „Възкресение” на руската секция на BBC (заедно с Фаина Янова-Дел), което предаване използвал за пропаганда на идеите на модернизма и преди всичко на религиозния индиферентизъм на митр. Антоний Сурожки. Тематиката на предаването била обявена така: „Църквата и политиката, мракобесието и просвещението, православието и икуменизма”. В него често участвали о. Николай Балашов, отстъпникът от Православието Дмитрий Багин под псевдонима „игумен Мартирий” и др.

През 2001 г. станал лауреат на Ню-Йоркския международен радиофестивал за предаването „Антисемитизмът в Руската Православна Църква”. Предаванията „Уроци на свободата” и „Няма вече стени” намерили място сред претендентите за специалната награда на ООН, която се присъжда за предаване фокусирано върху проблеми от световно значение.

Автор на модернисткия бестселър за монахиня Мария (Скобцова) „Майка Мария”.

Бил член на попечителския съвет на Свето-Филаретовския институт на сектата на о. Георги Кочетков. Многократно участвал на ежегодните международни конференции провеждани в този институт. През 90-те оказал неоценими услуги на сектата, предоставяйки ефира на BBC на запретения от служение о. Г. Кочетков и неговите последователи.

Прот. Сергей Хакел казвал: „Католическата църква съумяла да възстанови генетичните връзки с иудейския свят на своя Спасител, като не обръща внимание на полемиката от първите векове на християнството, която оставила следи дори в Свещеното Писание. Но може би най-важното е това, че католическата църква преосмислила и дори отхвърлила идеята за изместването на Стария Завет от Новия. Преди се смятало, че християнската Църква е Новият Израил, който дошъл да смени Стария Израил. Днес все повече християни признават, че този подход бил отдавна отхвърлен. … И така, иудаизмът притежава пълнота и святост; той притежава своите ненарушими обетования.”

Антимодернизм.ру

Превод: прот. Божидар Главев

Други статии от същия автор:

module-template10.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти