Вход

Православен календар

Синдесмос

 

Syndesmos - „Всемирно братство на православната младеж” е модернистка, икуменическа, младежка организация, занимаваща се с подготовка на управленчески кадри за православните и монофизитските църкви.

Синдесмос си поставя за цел установяването на духовни контакти и широко сътрудничество на движения и групи от модернистично и икуменически настроени младежи, пробуждане на съзнанието за единство на Православието в модернистичен вариант, създаване на пътища за взаимопомощ и оказване на помощ на православната младеж по пътя й към общение с инославната, разширяване на сътрудничеството и задълбочаване на общението между православните и еретиците-монофизити.

Понастоящем в Синдесмос влизат 121 младежки организации и учебни заведения от над 40 страни. Организацията редовно провежда фестивали, срещи, богословски конференции, консултации, лагери и групи за обмен на опит между младежите.

Синдесмос на практика е на пълна издръжка от глобалистките организации: Световен съвет на църквите, Европейската комисия, Младежкия фонд към съвета на Европа. Седемдесет и осем процента от бюджета на Синдесмос са постъпления от тези източници.

Официално братството „Синдесмос” е учредено през 1953 г. в Париж. Сред учредителите са най-крупните модернисти и икуменисти от онова време: П. Н. Евдокимов, Л. А. Зандер, о. Иоан Майендорфо. Александър Шмеман, митр. Георги (Ходр), еп. Василий (Родзянко), Н. Нисиотис.

Подготовката за създаването на Синдесмос започва през 1947 г., когато „православните” участници във Втората Световна конференция на студентите-християни в Осло обсъждат възможността за създаване на мрежа от модернистки младежки организации. Георги Ходр тогава пише, че целта на бъдещото младежко всеправославно движение трябва да стане борбата с провинциализма, с различията между поместните църкви, с ереста на филетизма.

По времето на Първата генерална асамблея на ССЦ през 1948 г. същите тези лица приемат решение да се обърнат към ССЦ за подкрепа при създаването на „всеправославна” младежка организация. О. Александър Шмеман бил избран за вицепрезидент на младежкия комитет на ССЦ, а Ходр и Нисиотис за членове на комитета. През септември 1948 г. те постигнали това, че ССЦ финансирал свикването на Международна православна конференция. За обсъждане били предложени три теми: 1) Православното богословие, 2) икуменическото движение, 3) работа с младежта. Подготвителната среща станала през януари 1949 г. в Икуменическия институт в Босе (Швейцария).

Конгресът в Босе (януари 1949 г.). Отляво надясно: на първия ред седят Н. Нисиотис, Л. А. Зандер, И. Ф. Мейендорф. На втория ред: Валентина Зандер, Георги Ходр, Петър Струве, Татяна Лебедева-Струве, о. Василий Зенковски. На третия ред: Павел Евдокимов, о. Александър Шмеман, Кирил Елчанинов. На четвъртия ред стоят: Пьотр Люлие, Иоанис Лапас, Велизар Гаич.

През септември 1952 г. в гр. Севр (Франция) по инициатива на П. Н. Евдокимов е организирана Конференция на православната младеж в Западна Европа. Създаден е организационен комитет в състав: П. Н. Евдокимов, Л. А. Зандер, о. Александър Шмеман, Н. Нисиотис, Кирил Елчанинов, еп. Василий (Родзянко) и др.

Първата Генарална асамблея се състояла през април 1953 г. в Севр. Имало петдесет участници от четири младежки организации. Пръв президент на Синдесмос станал П. Н. Евдокимов, секретари – о. Иоан Майендорф и Марко Маркович.

През декември 1954 г. на събрание в Биевр (Франция) за президент е избран о. Иоан Майендорф (той остава глава на Синдесмос до 1964 г.), а за секретар – М. Маркович.

На Генералната асамблея в Пункахар (Финландия) проведена от 30 юли до 3 август 1964 г. за пръв път присъстват в качеството си на наблюдатели представители на Руската Православна Църква - о. Евгений Амбарцумов, о. Александър (Лехно) и представителят на ОВЦС - Г. Н. Скобей.

В рамките на подготовката на уния с монофизитите Генаралната асамблея на Синдесмос от юли 1968 г. (Ратвик, Швеция) постановила да се приемат в качеството на асоциирани членове младежките движения от монофизитските църкви: Арменска, Сирийска, Коптска, и Етиопска. Първото модернистко учебно заведение, което става член на Синдесмос е Свято-Владимирската богословска семинария.

На Генералната асамблея проведена през юли 1971 г. в Бостън (САЩ) по инициатива на митр. Никодим Ротов членове на Синдесмос стават Ленинградската и Московската Духовни академии, а също и Ленинградската, Московската и Одеската Духовни семинарии.

Четиринадесетата асамблея на Синдесмос се състояла през юни 1992 г. в Русия. В работата на асамблеята вземат участие Общоцърковното православно младежко движение, представители от Московската Духовна Академия и от Московската Духовна Семинария, от Минската, Одеската, Ставрополската, Тоболската духовни семинарии, от Свето-Филаретовския православно-християнски институт (сектата на о. Г. Кочетков), също от Отдела за религиозно образование и катехизация, и от ОВЦС.

На тази асамблея за президент на Синдесмос е избран о. Хейки Хутунен от Финландската Православна Църква, впоследствие станал генерален секретар на Финландския икуменически съвет и активен участник в икуменическото движение „Единение”, което си поставя за цел да извоюва равноправие за хомосексуалистите в Църквата до степен да бъдат избирани за членове на иерархията.

На Генералната асамблея в Кикския манастир на о. Кипър през септември 1995 г. от Руската Православна Църква участват: от страна на Всерусийското православно младежко движение – о. Всеволод Чаплин, и о. Генадий Гоголев, о. Александър Феодоров и В. Василик, от Свето-Тихоновския Богословски институт – ректорът о. Владимир Воробьов и о. Аркадий Шатов, а също и представители на Свето-Филаретовския православно-християнски институт.

В последните години представителите на сектата на о. Г. Кочетков вземат активно участие в дейността на Синдесмос. Например, в семинара на тема „Църквата в живота на обществото и окръжаващия свят”. (8-11 декември 2006 г. в Минск) участва о. Иоан Привалов и В. К. Кот.

На Генералните асамблеи от последните пет години регулярно се създават работни групи за обсъждане на взаимоотношенията между православни и монофизити. През 1991 г. в монофизитския манастир Бишой в Египет от 20 до 26 май се състояла консултация на Синдесмос по сътрудничеството между православните и дохалкидонските младежки движения, която потвърдила ключовата роля на монофизитите в Синдесмос.

Синдесмос активно си сътрудничи с различни международни икуменически и глобалистки организации: ССЦ, КЕЦ, Световната студентска християнска федерация, движенията Фоколар и „Филоксения”.

Членове на Синдесмос са били много бъдещи църковни деятели, прокарващи идеите на модернизма в своите поместни Църкви: архиеп. Анастасий Янулатос – вицепрезидент на Синдесмос, сега глава на Албанската църква, о. Августин Никитин – вицепрезидент на Синдесмос, известният отстъпник от Православието бившият иеромонах Марк Смирнов, о. Атанасий Йевтич – сега епископ от Сръбската Църква, проф. Джон Ериксон от Свето-Владимирската семинария, о. Алексий Князев, ректор на Парижкия богословски институт, о. Николай Чернокрак, сегашен ректор на този институт, о. Януарий Ивлиев, о. Владимир Сорокин, о. Владимир Фьодоров, крайният модернист Х. Янарас и много други.

В работата на асамблеите на Синдесмос са участвали митр. Антоний Сурожкимитр. Калистос (Уеър), о. Георги Кочетков, о. Евмений (Перистий), о. Макарий (Маркиш).

Членовете на Синдесмос са били духовно обгрижвани от бъдещия Антиохийски патриарх Игнатий, о. Лев (Жиле) и др.

Понастоящем Синдесмос се оглавява от о. Христофор Д’Алоизио.

Антимодернизъм.ру

Превод: свещ. Божидар Главев

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template6.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти