Вход

Православен календар

Тайната на първите десет библейски имена

 

1804241358

Соломон е казал: Слава за Бога е да облича всяко нещо в тайна, а слава за царете е да изследват работите (Прит. 25:2). Има ли в Библията скрити тайни? Колкото и да изглежда странно, има, при това много.

Една от най-поразителните тайни се съдържа в родословието, записано в пета глава на книга Битие. Става дума за първите десет имена на древноеврейски език. Славянският превод не предава тяхното значение, което те крият. Но ако се изследват, ще бъдем поразени от едно неочаквано откритие.

И така, първото име е Адам – םדָאָ, адомах, букв. „човек”. Името на неговия син Сит (תֿשֵׁ) означава «положен» или «назначен». Когато се родил Сит, Ева казала: «Бог ми положи, назначи друго семе, вместо Авел, когото Каин уби» (срв. Бит. 4:25).

Синът на Сит бил наречен Енос (שׁוֹנאֱ), което значи «смъртен», «боледуващ» или «нещастен». В тази дума се съдържа коренът “анащ” със значение на „боледуващ неизлечимо” (в смисъл на имащ рани, неудачи, скръб или болест). Тогава в дните на Енос „наченаха да призовават името на Господа (Бога) (Бит. 4:26).

Синът на Енос нарекли с името Каинан (ןניקֵָ), което означава «печал», «панихида» (елегия). Точното значение на това име е трудно за установяване, тъй като то е съзвучно с името Ханаан.

Каинан имал син Малелеил (ללהמ), името на когото се състои от две думи: «благословен» (или «похвала») и „Бог” (окончание לא – Ил или Ел; оттук „Елохим”, букв. “бог/богове”). Затова името Малелеил означава «Благословен Бог». Еврейските имена често завършват на “Ил” – например, Дани-ил, («Бог е мой Съдия»), Натана-ил («Подарък от Бога»), Еману-ил («С нас е Бог») и т.н.

Синът на Малелеил наричали Иаред (דרֶיֶ) – от глагола ярадх, който означава «слизащ».

Иаред имал син Енох (חֲנוֹךְ), чието име значи «учение» или «начало». Енох бил първият проповедник в историята на човечеството. Неговото слово звучи и днес (вж. Иуда 1:14). Вероятно Енох е получил известие за големия потоп, тъй като било казано, че потопът няма да дойде, докато е жив Матусал (неговият син). Потопът дошъл в годината, когато Матусал умрял.

Очевидно неслучайно Енох е дал на своя син името Матусал. То се състои от два корена: תומְ ( мут) – «смърт»; и חלש (шлак) – «нося» или «пращам». Така името Матусал буквално означава «неговата смърт ще донесе».

Матусал нарекъл своя син Ламех, (לֶמֶךְ), което значи «плач», «съжаление» или «скръбен». Но това име има и второ значение (в зависимост от контекста): «завоювам», «побеждавам», «преодолявам».

Накрая името на Ной (חַנ), сина на Ламех, съдържа корена “ночам”, който означава “да донеса покой” или “утешение” (Бит. 5:29).

И така, ако се сравнят имената, ще разкрием следната тайна:

Адам
Сит
Енос
Каинан
Малелеил
Иаред
Енох
Матусал
Ламех
Ной                    

Човек
Положен
Смъртен
Печал
Благословен Бог
Слизащ
Учител
Неговата смърт ще донесе
Плач
Утешение

В заключение се получава: “За човека е положена смъртна печал, (но) Благословеният Бог ще слезе, учейки, че Неговата смърт ще донесе на плачещите утешение”.

И така, в тези първи десет имена от родословието на Адам се съдържа тайната на Божия план за изкуплението на човечеството, който бил приготовен от Бога още преди сътворението на света, тъй като Той отнапред е знаел как ще се развие човешката история (срв. Еф. 1:3-5).

Голос Истины

Превод: Десислава Главева

module-template18.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти