Вход

Православен календар

За ценността на човешкото изкуство

 

 0702241612

Това висше Изкуство на всемогъщия Бог, посредством което от нищо е било сътворено всичко (Ин. 1:3), наричано още и Негова Премъдрост, действа също и чрез майсторите, за да могат те да майсторят прекрасни и съразмерни неща. Макар те вече да произвеждат не от нищо, а от някакъв материал – дърво, мрамор, слонова кост, или някакъв друг материал, който бива оформян от ръцете на майстора.

И те не могат да произведат нещо от нищо, защото действат посредством тялото, но при това тези елементи и съразмерност на очертанията, които те посредством тялото придават на тяло, те взимат в душата си от висшата Премъдрост, която придала далеч по-изкусно на цялото създадено от нищо творение самите елементи и самата съразмерност.

В този свят се намират също и тела на живи същества, които се създават вече от нещо, а именно от елементите на света, но много по-изкусно и прекрасно, отколкото когато изкусните хора повтарят тези фигури и форми в своите творения. Защото в една статуя ние не намираме цялата съразмерност на човешкото тяло, но всяка красота намирана тук, се пренася от душата на майстора от тази Премъдрост, която по естествен начин създава самото тяло на човека.

Затова не подобава да бъдат високо оценявани тези, които създават подобни произведения или тези, които им се възхищават, защото така душата привлечена от по-низши неща, създавани телесно посредством тялото, в по-малка степен се обръща към най-висшата Премъдрост, от която идват тези способности. И тя зле се ползва от тях, тъй като ги упражнява и развива в посока на външното, защото, бидейки увлечена в това, в което ги упражнява, тя презира тяхната вътрешна постоянна форма и така обеднява и изнемощява.


Оттук може да се разбере, колко много са се отклонили от истината тези, които отдават почит на подобни творения. Защото какво по-жалко би могло да има от това да почиташ отображенията на телата на живите същества, когато живите същества са далеч по-съвършени и са послужили за образец на тези техни изображения.

О 83-х различных вопросах в одной книге

Прот. Божидар Главев

module-template7.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти