Вход

Православен календар

За земното пътешествие

 

 3101241502

А за земното пътешествие, ако все още няма Божия воля за неговия край, значи то не е безполезно.

Това, че Вие не намирате полза от него, е добре. Човек не бива да се хвали сам, още повече християнинът. А и ние често не можем да преценим кое е полезно и кое е безполезно.

Ползата от мнозина, докато са били живи, никой не е забелязвал, животът на мнозина светът е считал за безумие, не само за безполезен, но и дори за вреден. А сега прославяме Христа ради юродивите и преподобните, които на пръв поглед не са принесли никаква полза за света, а и цял живот са провели, бягайки от него…

Нам е заповядано да не обичаме света, нито което е в света (вж. 1 Иоан 2:15). И обратното, трябва да считаме за добър знак, когато светът не ни обича, както и тези, които са в света.

„Радость вечного общения”, серия „Каждому человеку”, Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, Москва, 2022

Превод: Десислава Главева

module-template13.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти