Вход

Православен календар

Со святими упокой, Христе...

 

1101242157

† Сливенски митрополит Иоаникий
1939 - 2024

Със светиите упокой, Христе, душата на Твоя раб, където няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен!

Скърбим, молим се, надяваме се...

Скърбим за загубата, молим се за душата, надяваме се на Божието милосърдие!

Вечна и блажена да бъде паметта ти, обични наш Владико, моли се за твоите чеда пред Престола на Всевишния!

*****

module-template5.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти