Вход

Православен календар

Спасението не идва, ако стоим със скръстени ръце

 

1412231257

С.!

Получих писмото Ви и ще изпълня молбата Ви за молитва, но дали ще има полза от нея – не зная. Защото без нашето желание и поне малки трудове за това не можем да бъдем спасени.

Затова, щом у Вас се е появило съзнание за своята гибел, трябва да съберете всички сили, за да не се случи това. Думата „не мога” е лъжа. Когато гори домът ни, всички знаят какво да правят и го правят. И околните идват на помощ, ако самият Вие действате, а не седите в очакване, кога другите ще свършат това, което трябва да направите Вие.

***

Скъпа в Господа Г.!

Това отношение към живота, за което пишете, за съжаление показва, че Вие сте още далеч от Бога, а се каните да учите дъщеря си и да й дадете това, което сама нямате.

Така че трябва и аз за Вас, и Вие за себе си, да се помолим на Господ, светлината на Неговата Истина да осияе живота Ви, и тогава всичко в живота за Вас ще се измени. Външното ще си остане предишното, но Вашето възприятие и чувство ще бъде друго.

А операция трябва да се направи. Нека Ви направят Маслосвет, изповядайте се и се причастете преди операцията и не се бойте от нищо.

Архимандрит Иоан (Крестянкин), Писма, Славянобългарски манастир „Св. Георги Зограф”, Света Гора Атон, 2004 г.

Други статии от същия раздел:

module-template7.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти