Вход

Православен календар

Неделя 27-ма след Петдесетница. За борбата на човека с дявола

 

 1212212135

„Опълчете се против дявола, и той ще побегне от вас” (Иак. 4:7). Така казва св. ап. Иаков.

Защо Бог противопоставил един срещу друг човека и дявола? За да може човекът да удържи победа над дявола и да получи победен венец.

Но как можем да водим борба против дявола, когото не виждаме и който има невидими оръжия и води невидима бран? Наистина ние, които живеем в света не виждаме нито едното, нито другото, но светите мъже виждат и дявола, и неговото оръжие, и начините, по които води тази невидима бран. Нашето нещастие се състои в това, че ние сме грешни и лесно се подаваме на дяволските изкушения, поради което и падаме и биваме побеждавани.

В какво се състои нашата борба с дявола? В това, отговаря апостол Павел, че „нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата” (Еф. 6:12). Значи грешният свят предава себе си в ръцете на дявола и така бесовете управляват този свят по своето желание, както си искат. Душите и телата на праведните са в Божиите ръце, а душите и телата на грешниците са в ръцете бесовски.

И тъй, заблуждава се онзи, който казва: макар да съм грешен, аз все пак съм Божий. Не, ако ти си грешен, то ти вече не си Божий, а си на дявола и му принадлежиш. Това ясно се вижда от думите на Спасителя, който казал на евреите: „Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си” (Иоан 8:44).

Могат ли да се срещнат сред нас, християните, мнозина, които се противят на дявола? Нима повечето от християните не постъпват не по Божията воля, а по волята на дявола? С телесните си очи ние не виждаме дявола, но виждаме вещите и хората, с които дяволът действа. Кой зове човека към пивниците, към бордеите и към театрите? Не ангел, а човек, чиито слова се управляват от дявола.

Не! Когато ни зоват към нечестив път, трябва да си кажем: няма да отида, там е пълно с дяволски изкушения и съблазни. Ето какво значи да се противиш на дявола. Освен това трябва да прибягваме към молитвата и кръстното знамение тогава, когато се съблазняват нашите очи, слух, вкус, нозете, ръцете, и в ума ни се появява грешна мисъл или грешно желание. Извади окото си и отсечи ръката си, е казал Господ, тоест отклонявай очите и слуха си от съблазните и дяволът със сигурност ще се отстрани от теб.

В нашите сърца има вяра, устата ти е заета с молитвата или със словото Божие, след това ние имаме разум, за да различаваме добро от зло, имаме съвест, която одобрява добрите дела и измъчва заради злите. Ако от нашите уста струи молитва, сам Бог и ангелът пазител ще ни предпазват, и от всички дяволски изкушения ще ни предпазят и защитят. Не трябва да слушаме грешни люде, а трябва да имаме свой разум и да прибягваме за помощ към светите отци. Ако се поддадем на дяволски мисли и дела, ще погинем. Дяволът търси нашата гибел. Защо има непоправими пияници, развратници, крадци, горделивци, завистливци, клеветници и други неразкаяни грешници? Защото те са в ръцете на дявола.

Християни, противете се всячески на дявола, ако искате той да побегне от вас, а преди всичко самите вие го избягвайте. Винаги помнете, че най-добрите средства против изкушенията на дявола са кръстът, молитвата, постът и словото Божие, с които сам Господ в пустинята порази дявола.

Господи, съхрани ни и ни спаси от дяволските изкушения! Амин.

Простые и краткие поучения. Том 8.

Превод: прот. Божидар Главев

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template4.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти