Вход

Православен календар

Съветвай се с хора опитни...

 

1207232203

За това, че понякога търсят твоя съвет, мисля, че е добре да не бързаш да даваш съвети.

По-добре първо се постарай да си спомниш дали няма в някоя книга подходящ отечески съвет. Ако не се сетиш веднага, кажи: „Ще потърся в книгите, и ако намеря нещо полезно за теб, тогава ще ти кажа”. Но от себе си не бързай да даваш наставления, първо сам ти се поучи малко повече.

***

Съвременният човек се стреми посредством всякакъв вид техники да облекчи своя труд, да го намали, да съкрати времето за него. Но този стремеж не се освещава с молитва, върши се без призоваване на Божието благословение, и затова, вместо да му остане повече свободно време за личен живот, той почти няма време за такъв. Но понеже всички сме членове на едно общество, наказание за горното понасят и тези, които всяко свое дело освещават с молитва.

***

Господ да ти помогне в служението ти в Божия храм. Да се устрои и личният ти живот така, че всичко да бъде за слава Божия. И семейният живот се благославя от Църквата. Само преди да се решиш на такава сериозна стъпка, трябва много добре да опознаеш тази, с която ще се свържеш за цял живот. Затова не бива да бързаш. Трябва по-усърдно да молиш Господа Той да устрои всичко за добро. Господ да те умъдри и настави! Съветвай се с хора опитни, с по-старши от теб, и особено със своята майка.

„Радость вечного общения”, серия „Каждому человеку”, Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, Москва, 2022

Превод: Десислава Главева

module-template12.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти