Вход

Православен календар

Неделя 18-та след Петдесетница

 

0810230124

„Който сее скъдно, скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне” (2 Кор. 9:6).

Какво ще бъде с нас след смъртта ни? В покой ли ще бъдем ние или в безпокойство. Ще се радваме ли, или ще страдаме. Ще се утешаваме ли, или ще скърбим. Ето какво казва за това апостол Павел: Който сее скъдно, той скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, той щедро и ще пожъне.

Нашият настоящ живот е време на сеитба за бъдещия живот. Бъдещият живот е времето за жътвата. Ние тук сеем, а там ще жънем. Какво е семето, което тук ние сеем? Това са делата, които вършим тук – те са семето, което сеем за бъдещия живот.

Къде е земята, в която ние сеем? Това са нашите ближни, те са земята, в която сеем. Каквото ние тук посеем в тях, това и там ще пожънем, тоест каквото направим за нашите ближни, това и там ще получим.

И тъй, думите на апостол Павел съдържат в себе си този смисъл: Който не върши добри дела за ближните тук на земята, за него и ще бъде зле там след смъртта. Който върши добри дела тук на земята, на него и ще му бъде добре там след смъртта. Добрите хора тук невинаги се наслаждават на щастие. То е затова, защото добрите дела тук не са постигнали зрялост. Те ще достигнат пълна зрялост в бъдещия живот и затова добрите хора ще се насладят на пълно щастие след смъртта. Ще се насладят, значи не ще пропадне това, което ние правим за другите.

Бог, Който дава семе на сеещия и хляб за храна, дава изобилна реколта от посятото и умножава плодовете на правдата. Ако за добрите дела следяха хора, то добрите хора можеше и да останат без награда. Но за тези дела следи Самият Бог, а Той нищо няма да остави без награда – и добрата дума казана от нас в полза на ближния Той ще си спомни, и ласкавия наш поглед Той не ще забрави.

При това положение, слушатели, не е трудно да узнаем, какво ни чака след смъртта. Ако ние тук на земята живеем добре и в мир с всички, то и там ще ни бъде добре, ще бъдем в покой след смъртта. А ако тук се отнасяме зле с ближните си и там ще ни бъде зле. Ако тук другите не плачат заради нас, а се радват, то и самите ние няма да плачем след смъртта, а ще се радваме. Ако другите проливат сълзи, то и ние ще проливаме сълзи след смъртта. С две думи, каквото е отношението ни тук към нашите ближни, такова ще бъде и отношението към нас в бъдещия живот. Там не ще има покой за човек, който тук не е бил в мир с ближните си.

И тъй, ето колко важни за нас са ближните! Ние трябва повече за тях да се грижим, отколкото за себе си. След нашата смърт ние ще живеем само въз основа на това, което сме направили за нашите ближни. Ако нищо не сме направили, няма и да има как и с какво да живеем там. Който сее скъдно, той скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, той щедро и ще пожъне. Амин.

Протоиерей Родион Путятин, Проповеди, Издательство "Благовест", Москва, 2000.

Превод: прот. Божидар Главев

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template8.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти