Вход

Православен календар

Възнесение на Господа нашего Иисуса Христа

 

2505231823

Силата на Възнесение Господне св. ап. Павел изразява така: ”като се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на човеците” (Еф. 4:8).

Удовлетворил Божията правда, Господ отвори за нас всички съкровища на Божията благост. Това е и пленът или придобитото в резултат на победата.

Началото на раздаването придобитото на човеците е слизането на Светия Дух, Който, слязъл веднъж, винаги пребивава в Църквата и дава всекиму потребното, вземайки от този веднъж завинаги пленен плен.

Нека всеки идва и да взима. Но по-напред да приготви за това съкровище хранителница – чисто сърце; ръце, с които да взима – неразмишляваща вяра, и да пристъпва с упование и неотстъпна молитва.

Мысли на каждый день года

Превод: Десислава Главева

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template12.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти